Biblioteka Postscriptum Polonistycznego 2015 • 5 Adaptacje II. Transfery kulturowe

 

Biblioteka Postscriptum Polonistycznego 2015 • 5
Adaptacje II. Transfery kulturowe Pod redakcją Wioletty Hajduk-Gawron

Redaktorzy naukowi: Romuald Cudak, Jolanta Tambor

 Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

 
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

Spis autorów

Adaptacje literackie: 

Adaptacje fantastyczne:

Transfery kulturowe:

Transfery w sztuce (film, teatr, opera):

Transfery w (glotto)dydaktyce:

Translatologia:

Varia: