Biblioteka Postscriptum Polonistycznego 2013 • 3 Adaptacje I. Język – Literatura – Sztuka

 

Biblioteka Postscriptum Polonistycznego 2013 • 3
Pod redakcją Wioletty Hajduk-Gawron i Agnieszki Madei

Redaktorzy naukowi: Romuald Cudak, Jolanta Tambor

 Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

 
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

Spis autorów

W numerze:

Zagadnienia ogólne:

Literatura:

Język:

Teatr i opera:

Kino:

Edukacja:

Przekład: