Number 2011• 1 (7)

 

Number 2011• 1 (7)

Czesław Miłosz – 100th anniversary of birth

 

Number editors: Romuald Cudak, Józef Olejniczak

 View or download the file to your computer

 Licencja Creative CommonsThis number is licensed on a  Creative Commons
Uznanie autorstwa
– Użycie niekomercyjne
– Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

List of authors

Papers:

Reading Miłosz – Consolidation

Reading Miłosz – Visions

Reading Miłosz – Revisions

Miłosz and Mickiewicz – once again

Reception

Archiwum