2016 • 2

Number 2016 • 2 (18)

VI World Congress of Polish Studies

 

Number editors: Bożena Szałasta-Rogowska

View or download the file to your computer


This number is licensed on a Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

List of Authors:

Papers:

Varia:

Reviews: