RSS

Redakcja


Dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, red. naczelny
Prof. dr hab. Jolanta Tambor, zastępca red. naczelnego (językoznawstwo, glottodydaktyka)
Dr Aleksandra Achtelik (nauki o kulturze)
Dr hab. Magdalena Bąk (literaturoznawstwo)
Dr hab. Agnieszka Nęcka (krytyka literacka)
Prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska (metodyka nauczania języka i literatury)
Dr Maria Czempka-Wewióra, sekretarz redakcji

Dr Marcin Maciołek, redaktor językowy
Dr Agnieszka Madeja, redaktor językowy
Dr Karolina Pospiszil, redaktor techniczny

Redakcyjny zespół techniczny: mgr Karolina Graboń, mgr Kinga Groszewska, dr Aleksandra Kalisz, dr Małgorzata Smereczniak


Wydawca


Uniwersytet Śląski w Katowicach
http://us.edu.pl

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
tel./fax: +48 32 2512 991
http://sjikp.us.edu.pl