RSS

Dystrybucję „Postscriptum Polonistycznego” prowadzi


Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Adres
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice

E-mail


Strona
http://www.wydawnictwo.us.edu.pl

Telefon
48 32 3592056