Wskazówki dla autorów

Zasady edycji nadsyłanych tekstów

Długość nadsyłanych tekstów nie powinna przekroczyć 20 000 znaków.

Formatowanie tekstu:

 • edytor Word,
 • czcionka Times New Roman 12 pkt,
 • odstęp – 1,5 pkt pomiędzy liniami,
 • marginesy – 2,5 cm: boczne, górny i dolny,
 • wyrównanie lewostronne,
 • cytaty (dłuższe niż 3 wersy) wyodrębnione w tekście głównym – 10 pkt.

Prosimy o stosowanie zapisu „harwardzkiego” przypisów w tekście (Cudak 2009, 34), a „literatury” na końcu tekstu wg zasad:

 • Bartoszyński K., 2004, O tradycji w badaniach literackich, w: tegoż, Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze, Kraków.
 • Janion M., 1960, Tradycje i perspektywy metodologiczne badań genetycznych w historii literatury, w: Wyka K., red., Zjazd Naukowy Polonistów 10-13 grudnia 1958, Wrocław.
 • Balcerzan E., 1964, Problém „důležitosti” elementů zobrazeného světa, przeł. Štindl K., „Česká literatura”, nr 6.
 • Lewiński D., 2004, Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku, Kraków.
 • Cudak R., red., 2008, Literatura polska w świecie, t. 2, Korespondencje, Katowice.
 • Waring R., 2010, Researching Vocabulary Acquisition in Extensive Reading, www.robwaring.org /presentations [dostęp: 17.11.2012].
 • Rusinek W., 2012, Bajka o człowieku, który nigdy nie czytał kryminału, „artPapier”, nr 203, http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=154&artykul=3316 [dostęp: 28.01.2015].

W przypadku tekstów wydanych w wersji papierowej, a opublikowanych również w Internecie, adres bibliograficzny powinien odnosić się do wydania papierowego.

W przypadku powoływania się na teksty pochodzące z blogów, forów internetowych itp. należy podać skopiowany link wraz z datą dostępu:

 • http://annamucha.pl/index.php?m=strona_glowna [dostęp: 23.11.2014].

 

Teksty w postaci pliku prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres redakcji (postscriptum@us.edu.pl) lub poprzez platformę OJS.

Redakcja nie przyjmuje tekstów niespełniających wymogów formalnych.

 

Prosimy dołączyć do tekstu oświadczenie etyczne (dotyczące zasad związanych z ghostwriting i guest authorship) oraz notę autorską zawierającą następujące informacje: stopień naukowy, miejsce pracy, zainteresowania naukowe, ważniejsze publikacje, streszczenie (minimum 150 słów) oraz 3 – 4 słowa kluczowe.

Pobierz oświadczenie etyczne Pobierz notę autorską

 

 

 

Accessibility