VI Światowy Kongres Polonistów

Taśmę drukarską opuszczają tomy, będące pokłosiem VI Światowego Kongresu Polonistów. Teksty uczestników zostały pomieszczone na 2600 stronach w 6 tomach. Publikacja zawiera artykuły najwybitniejszych polonistów polskich i zagranicznych – stanowią one fascynującą lekturę dla każdego humanisty, badacza, naukowca, nauczyciela.

VI Światowy Kongres Polonistów odbył się w dn. 22-25 czerwca 2016 r. w Katowicach (http://www.kongrespolonistow2016.us.edu.pl). Został zorganizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, polonistyczne Instytuty i Katedry Uniwersytetu Śląskiego i Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Współorganizatorami Kongresu byli: Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Nauk o Kulturze PAN oraz Komitet Językoznawstwa PAN.

Kongres zgromadził prawie 450 polonistów z całego świata. Obrady przebiegały pod hasłem Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy jako wystąpienia konferencyjne (referaty na spotkaniach plenarnych i w sekcjach), seminaria panelowe i posterowe prezentacje polonistyk. Odbyły się również prezentacje wydawnictw polonistycznych. W czasie wystąpień podejmowano zagadnienia dotyczące kierunków badań polonistycznych, polonistyki wobec wyzwań początku XXI wieku, integracji i transdyscyplinarnego charakteru polonistyki, edukacji polonistycznej w kraju i na świecie.

Niektóre wystąpienia mieliśmy okazję zaprezentować w Postscriptum Polonistycznym 2016, nr 2 (18). 

Accessibility