Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych subskrybentów newslettera „Postscriptum Polonistycznego”

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Lokalnym Administratorem Danych jest Kierownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej, z którym można się skontaktować listownie pod adresem pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice lub przez e-mail: postscriptum@us.edu.pl.

2. Inspektor ochrony danych

Może Pani/Pan się kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych listownie pod adresem: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice lub przez e-mail: iod@us.edu.pl.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera „Postscriptum Polonistycznego” (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku niepodania adresu e-mail nie będzie możliwa realizacja wysyłki elektronicznej newslettera „Postscriptum Polonistycznego”.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres subskrypcji newslettera „Postscriptum Polonistycznego”, jednakże nie dłużej niż do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na jego otrzymywanie.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, które nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać, wysyłając oświadczenie o cofnięciu zgody na adres e-mail: postscriptum@us.edu.pl;

  2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

  3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

  4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

  6. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Accessibility