Numer bieżący (Current Issue)

 

Numer 2019 • 1 (23)
Polska różnorodna

Redaktorki numeru: Jolanta Tambor, Karolina Pospiszil

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Spis autorów

Pospiszil Karolina, Tambor Jolanta: Polska różnorodna w różnorodnym świecie. Prescriptum

Rozprawy:

Języki i kultury regionalne

Języki i kultury mniejszości etnicznych i narodowych

 Konteksty i kontakty

Przeglądy

Artykuły krytyczne

Accessibility