V

Vojteková Marta – Doc. Mgr., PhD, Katedra Studiów Środkowoeuropejskich, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Preszowski, Słowacja.
Językoznawczyni, polonistka, słowacystka, tłumaczka, pracownik Katedry Studiów Środkowoeuropejskich Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Preszowskiego, członek Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Jej zainteresowania badawcze to: językoznawstwo porównawcze (morfologia, słowotwórstwo, składnia, leksykologia), lingwistyka korpusowa, translatologia.
Kontakt: marta.vojtekova@unipo.sk

Accessibility