F

Fieguth Rolf – prof., Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria.
Polonista, rusycysta, komparatysta, teoretyk literatury, tłumacz z literatury polskiej (i innych). Był do emerytury w 2007 r. profesorem zwyczajnym slawistyki w Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria), na językowym pograniczu francusko-niemieckim. Obecnie stara się skoncentrować na twórczości Kochanowskiego, Kniaźnina i Norwida. Jest członkiem honorowym Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, Polskiego PEN klubu i PAU, dr. h.c. UO. Jest poza tym w stałym kontakcie z różnymi innymi ośrodkami w Polsce (UAM, UJ, UG, UW, UKSW, UWr, UMCS, KUL) i w Paryżu.
Kontakt: rolf@fieguth.ch, rolf.fieguth@unifr.ch

Fizgał Magdalena – doktorantka, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Przygotowuje rozprawę doktorską na temat funkcji muzyki w teatrze dramatycznym. Zajmuje się również krytyką teatralną oraz współpracuje z Operą Śląską w Bytomiu. Główne zainteresowanie naukowe: muzyka sceniczna, teatr operowy, płeć w dramacie i teatrze.
Kontakt: magdalena.fizgal@poczta.fm

Forajter Wacław – dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Historyk literatury, krytyk, tłumacz z języka francuskiego. Autor licznych artykułów opublikowanych na łamach „Pamiętnika Literackiego”, „Tekstów Drugich” i „Wieku XIX” oraz dwóch monografii książkowych ( „Zły” Leopolda Tyrmanda jako literatura środka. Tekst i konteksty, Kraków 2007; Kolonizator skolonizowany. Przypadek Sygurda Wiśniowskiego, Katowice 2014). Zainteresowania naukowe: historia literatury pozytywizmu i Młodej Polski, teoria literatury, historia społeczna i gospodarcza Europy, teoria postkolonialna, psychoanaliza.
Kontakt: wforajter@o2.pl

Fox Dorota – dr hab., Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Teatrolog Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół trzech zasadniczych zagadnień: historii krytyki teatralnej, teatru dwudziestolecia międzywojennego oraz form sztuki estradowej. Jest członkiem Towarzystwa Historyków Teatru oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. W 2006 roku opublikowała książkę monograficzną pt. Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia.
Kontakt: dorota.fox@us.edu.pl

Frukacz Katarzyna – dr, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Recenzentka działu „Książki” na portalu Wirtualna Polska. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół poetyki reportażu literackiego, przeobrażeń współczesnego środowiska medialnego i najnowszej refleksji genologicznej. Obroniła rozprawę doktorską na temat zagranicznej recepcji polskiej twórczości reportażowej.
Kontakt: katarzynafrukacz@gmail.com

Accessibility