F

Fernandes Swiatkiewicz Teresa – dr, Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Portugalia.
Z zawodu nauczyciel i lektor języka angielskiego i portugalskiego. Z zamiłowania tłumacz literatury polskiej na język portugalski (tlumaczyła dzieła: Antoniego Libery, Pawła Huellego, Jana T. Grossa, Leopolda Kielanowskiego, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Michała Rusinka, Andrzeja Wajdy, Kazimierza Kutza, Krzysztofa Kieślowskiego, Ireny Kamieńskiej, Marcela Łozińskiego). Publikuje artykuły o literaturze polskiej. Odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi w 2012 roku.
Kontakt: tswiatkiewicz@gmail.com

Fieguth Rolf – prof., Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria.
Polonista, rusycysta, komparatysta, teoretyk literatury, tłumacz z literatury polskiej (i innych). Był do emerytury w 2007 r. profesorem zwyczajnym slawistyki w Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria), na językowym pograniczu francusko-niemieckim. Obecnie stara się skoncentrować na twórczości Kochanowskiego, Kniaźnina i Norwida. Jest członkiem honorowym Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, Polskiego PEN klubu i PAU, dr. h.c. UO. Jest poza tym w stałym kontakcie z różnymi innymi ośrodkami w Polsce (UAM, UJ, UG, UW, UKSW, UWr, UMCS, KUL) i w Paryżu.
Kontakt: rolf@fieguth.ch, rolf.fieguth@unifr.ch

Fizgał Magdalena – doktorantka, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Przygotowuje rozprawę doktorską na temat funkcji muzyki w teatrze dramatycznym. Zajmuje się również krytyką teatralną oraz współpracuje z Operą Śląską w Bytomiu. Główne zainteresowanie naukowe: muzyka sceniczna, teatr operowy, płeć w dramacie i teatrze.
Kontakt: magdalena.fizgal@poczta.fm

Forajter Wacław – dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Historyk literatury, krytyk, tłumacz z języka francuskiego. Autor licznych artykułów opublikowanych na łamach „Pamiętnika Literackiego”, „Tekstów Drugich” i „Wieku XIX” oraz dwóch monografii książkowych ( „Zły” Leopolda Tyrmanda jako literatura środka. Tekst i konteksty, Kraków 2007; Kolonizator skolonizowany. Przypadek Sygurda Wiśniowskiego, Katowice 2014). Zainteresowania naukowe: historia literatury pozytywizmu i Młodej Polski, teoria literatury, historia społeczna i gospodarcza Europy, teoria postkolonialna, psychoanaliza.
Kontakt: wforajter@o2.pl

Fox Dorota – dr hab., Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Teatrolog Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół trzech zasadniczych zagadnień: historii krytyki teatralnej, teatru dwudziestolecia międzywojennego oraz form sztuki estradowej. Jest członkiem Towarzystwa Historyków Teatru oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. W 2006 roku opublikowała książkę monograficzną pt. Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia.
Kontakt: dorota.fox@us.edu.pl

Frukacz Katarzyna – dr, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Recenzentka działu „Książki” na portalu Wirtualna Polska. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół poetyki reportażu literackiego, przeobrażeń współczesnego środowiska medialnego i najnowszej refleksji genologicznej. Obroniła rozprawę doktorską na temat zagranicznej recepcji polskiej twórczości reportażowej.
Kontakt: katarzynafrukacz@gmail.com

Accessibility