Numer bieżący (Current Issue)

 

Numer 2019 • 2 (24)
Migracje i ich konsekwencje

Redaktorki numeru: Wioletta Hajduk-Gawron, Magdalena Ochwat

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer


Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

 

Spis autorów

 • Noty o autorach

Hajduk-Gawron Wioletta, Ochwat Magdalena: Migracje i ich konsekwencje. Prescriptum

Wprowadzenie. Gościnność wobec przybyszy

 • Sławek Tadeusz: Syreni głos morza. Homera pięć lekcji uczciwości

Spotkania – rozpoznania – dialog

 • Wójcik-Dudek Małgorzata: Homo migrans. Miejsce literatury dla dzieci i młodzieży w edukacji empatii
 • Ochwat Magdalena: Klimat – konflikty – migracje. Scenariusze przyszłości
 • Koc Krzysztof: Tacy sami, ale inni… O prawach człowieka na lekcjach języka polskiego
 • Niesporek-Szamburska Bernadeta: „Okręt ludzi szczęśliwych…” – czyli o pielgrzymowaniu i migracji w relacji podróżnej Hanny Mortkowicz
 • Jakubowski Piotr: Wracamy, skąd przyszliśmy – czyli o pewnej próbie telewizyjnej odpowiedzi na tak zwany kryzys uchodźczy i niepokoje społeczne z nim związane
 • Van Heuckelom Kris: W Holandii stoi dom. Przedstawienie polskich imigrantów we współczesnym kinie holenderskim

Pogranicza kulturowe

 • Garncarek Piotr: Białoruskie i ukraińskie identyfikacje kultury polskiej
 • Zarzycka Grażyna: Mechanizmy interkulturowych zdarzeń komunikacyjnych, w których dochodzi do zagrożenia twarzy
 • Lipińska Ewa: Język polonijny czy języki polonijne?
 • Pavliuk Olga: Mozaika etniczna Ukrainy południowo-wschodniej – wzmianka historyczna i stan obecny na przykładzie Zaporoskiego Przyazowia
 • Hanczakovski Michał: Czescy emigranci i ich wpływ na polską kulturę przełomu XVI i XVII wieku na przykładzie rodziny Rybińskich i Jana Łasickiego

Doświadczenia transkulturowości w edukacji

 • Chawrilska Irena: Transmedialność jako transkulturowe doświadczenie ucznia
 • Hajduk-Gawron Wioletta: Sfera linguakultury jako niezbędny element integracji
 • Tambor Agnieszka: Film jako narzędzie pomocnicze w procesie adaptacji migrantów – imigrantów i uchodźców

Varia

 • Seretny Anna: Cudzoziemcy w świecie słów, czyli Wielki słownik języka polskiego PAN w perspektywie glottodydaktycznej
 • Wacławek Maria, Wtorkowska Maria: Słoweniec jako wieczny student i nie tylko – wycinek z polsko-słoweńskich badań ankietowych

Sprawozdania

 • Tambor Agnieszka: Sprawozdanie z projektu Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim
Accessibility